15.04.2022 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ –ΣΙΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚ. ΕΤΟΣ 2022-23


2022_04_15_ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΙΤΙΣΗΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ 2022_2023