15.04.2022 Διοργάνωση διαδικτυακών διαλέξεων και δια ζώσης δράσεων από την Επιτροπή Ισότητας Φύλων του Δ.Π.Θ.


Κύκλος Διαλέξεων 2022 -Τελικό (1)