13.05.2022 Ενημέρωση για το νέο ΠΜΣ του ΑΠΘ «Διαπολιτισμική Επικοινωνία»


Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε πως το Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας του ΑΠΘ οργανώνει από τον Οκτώβριο του 2022 ένα νέο ελληνόγλωσσο ΠΜΣ με τίτλο «Διαπολιτισμική Επικοινωνία». Είναι διάρκειας 3 εξαμήνων (90 ECTS) και δέχεται αιτήσεις μέχρι τις 10 Ιουνίου 2022 (βλ. επισυναπτόμενη προκήρυξη).

Η ανάπτυξη δεξιοτήτων διαπολιτισμικής επικοινωνίας είναι απαραίτητες σε αυτόν τον πολύμορφο, σύνθετο και συνεχώς μεταβαλλόμενο κόσμο, καθώς η γνώση διεθνών γλωσσών επικοινωνίας δεν επαρκεί. Ειδικότερα, απαιτείται επίγνωση της διαφορετικότητας και μια πολυπρισματική θεώρηση της γλώσσας και του πολιτισμού, που θα καταστήσουν τα άτομα ικανά να επικοινωνούν κατάλληλα σε ποικίλα γλωσσικά και πολιτισμικά περιβάλλοντα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα, βλ. την ιστοσελίδα του ΠΜΣ (http://intercult.del.auth.gr), καθώς και τη σελίδα του ΠΜΣ στο Facebook (https://www.facebook.com/%CE%94%CE%B9%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%95%CF%80%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%BD%CE%AF%CE%B1-106060802079682)

Με εκτίμηση,

Αναστασία Στάμου

Ακαδημαϊκή Υπεύθυνη του ΠΜΣ «Διαπολιτισμική Επικοινωνία»

Καθηγήτρια Κοινωνιογλωσσολογίας-Ανάλυσης Λόγου

Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας ΑΠΘ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΜΣ_ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ