16.05.2022 ΘΕΡΙΝΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ


Το Εργαστήριο Κοινωνικής και Πολιτισμικής Ψηφιακής Τεκμηρίωσης του Τμήματος Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, σας προσκαλεί στο 3ο Θερινό Εργαστηριακό Σχολείο: Ποιοτικές Μέθοδοι την Εφαρμοσμένη Κοινωνική Έρευνα και την Ψυχική Υγεία, που θα υλοποιηθεί το χρονικό διάστημα από 08.08.2022 έως 12.08.2022 στη Βίτσα Ιωαννίνων.

Περισσότερες πληροφορίες διαθέσιμες στο: https://summer-schools.aegean.gr/LaQualAp2022