17.05.2022 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ


Υπενθυμίζεται στους υποψήφιους για την απόκτηση του Πιστοποιητικού Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας ότι τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα πρέπει να αποσταλούν στη Γραμματεία και σε έντυπη μορφή.

Παρακαλούνται όσοι δεν το έκαναν ακόμη, να προβούν στην αποστολή τους.

Με εκτίμηση,

Εκ της Γραμματείας