19.05.2022 Ένταξη των πτυχίων α) Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής και β) του πρώην Τμήματος Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης με κατεύθυνση “Κοινωνική Διοίκηση και Πολιτική” στον εκπαιδευτικό κλάδο ΠΕ78-Κοινωνικών Επιστημών


ΕΞΕ – 57155 – 2022 – ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΔΠΘ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΕ ΠΕ78.pdf