20.05.2022 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ “ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ”


Η εξεταστέα ύλη του μαθήματος της Διεθνούς Πολιτικής Οικονομίας βρίσκεται στο βιβλίο του Cohn, Τ. (2009), Διεθνής Πολιτική Οικονομία. Θεωρία και πράξη, Αθήνα:Gutenberg 
 
που έχει διανεμηθεί και αφορά τα εξής κεφάλαια:
 
2. Η Διαχείριση της Παγκόσμιας Οικονομίας μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο: Το Θεσμικό Πλαίσιο 
3. Η προσέγγιση του Ρεαλισμού
4. Η προσέγγιση του Φιλελευθερισμού
6. Οι Διεθνείς Νομισματικές Σχέσεις
7. Το Εξωτερικό χρέος και οι Χρηματοπιστωτικές κρίσεις
 
Ο διδάσκων,
Φωλίνας Νικόλαος