30.05.2022 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΚΥ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΟΜΑΔΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ


Αξιότιμες κυρίες

Αξιότιμοι κύριοι

Συνημμένα θα βρείτε επιστολή αναφορικά με το πρόγραμμα του ΙΚΥ που αφορά σε ενίσχυση συμμετοχής ομάδων φοιτητών ΑΕΙ σε Διεθνείς Διαγωνισμούς, καθώς και τα ακόλουθα έγγραφα:

  1. πρόσκληση του προγράμματος
  2. έντυπο αίτησης και
  3. ανακοίνωση

Παρακαλούμε για τις ενέργειές σας με σκοπό την ενημέρωση των δυνητικά ενδιαφερόμενων.

έγγραφο για συμμετοχή ΑΕΙ.pdf

1.Aνακοίνωση Βραβείο Συμμετοχής σε ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

2.ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ

2.9ΨΕΚ46ΜΤΛΗ-ΚΤΣ_ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Με εκτίμηση

Ματίνα Μπικάκη

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΙΚΥ

2103726346