31.05.2022 ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ COVID


ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ:

Έγκριση πρωτοκόλλου διαχείρισης πιθανά ύποπτου ή επιβεβαιωμένου κρούσματος COVID-19 (Μάιος 2022) (1201/27-05-2022)

25.pdf