09.06.2022Ρυθμίσεις θεμάτων υπέρβασης της ανώτατης χρονικής διάρκειας φοίτησης, μερικής φοίτησης και διακοπής φοίτησης των προπτυχιακών φοιτητών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.


doc03384020220609111846.pdf

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 – ΑΙΤΗΣΕΙΣ