30.06.2022 Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών 2022-2023 Τμ. Ιατρικής ΑΠΘ


Αγαπητές/τοί συνάδελφοι

σας ενημερώνουμε ότι δημοσιοποιήθηκαν οι προκηρύξεις για 30 θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητριών/τών στα μεταπτυχιακά προγράμματα “Δημόσια Υγεία – Πολιτική Υγείας” και “Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας” του Τμήματος Ιατρικής ΑΠΘ για το ακαδημαϊκό έτος 2022-23.

Παρακαλώ σημειώστε ότι αμφότερα τα μεταπτυχιακά προγράμματα προσφέρονται χωρίς τέλη φοίτησης, ενώ για πρώτη φορά δίνεται η δυνατότητα υβριδικής φοίτησης (συνδυασμός εξ΄αποστάσεως και με φυσική παρουσία παρακολούθησης των μαθημάτων) για περιορισμένο αριθμό θέσεων (6 στις 30).

Η υποβολή αιτήσεων είναι ανοικτή έως τις 6 Σεπτεμβρίου 2022 και οι αναλυτικές οδηγίες προς τους υποψηφίους είναι αναρτημένες στους ακόλουθους συνδέσμους:

Συναδελφικά

Ηλίας Κονδύλης