22.07.2022 Πρόσκληση υποψηφίων για εισαγωγή στη Θερμοκοιτίδα Επιχειρήσεων του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης – Thinc / «Α’ Κύκλος Προγράμματος Επιχειρηματικής Θερμοκοιτίδας 2022»


Thinc – Πρόσκληση Α κύκλος