25.07.2022 ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΠΠΔΕ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ 2022-2023


65ΨΟ46ΨΖΥ1-Α6Τ