02.08.2022 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΠΘ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΘΕΡΙΝΩΝ ΔΙΑΚΟΠΩΝ


Οι διοικητικές υπηρεσίες του Πανεπιστημίου θα παραμείνουν κλειστές για το χρονικό διάστημα από την Τετάρτη 3 Αυγούστου έως και την Παρασκευή 19 Αυγούστου 2022.