02.08.2022 ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ / ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ CLASSWEB ΚΑΙ UNISTUDENT


Τη Δευτέρα 29/8/2022 οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης διδασκόντων
https://classweb.duth.gr και φοιτητών https://unistudent.duth.gr πρόκειται να
καταργηθούν. Οι λειτουργίες των παραπάνω υπηρεσιών θα αντικατασταθούν πλήρως
από τις αντίστοιχες υπηρεσίες της πλατφόρμας UniverSIS: https://teachers.duth.gr και
https://students.duth.gr .