01.09.2022 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΦ ΚΑΙ ΥΔ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΕΘΑΕΕ-2022


Διαβίβαση πρόσκλησης εγγραφή ΜΦ_ΥΔ στο Μητρώο Φοιτητών της ΕΘΑΑΕ signed.pdf

2022.7.25-Πρόσκληση-εκδήλωσης-ενδιαφέροντος-ΜΦ-ΥΔ-για-εγγραφή-στο-Μητρώο-Φοιτητών_