29.08.2022 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ


Όλοι/Όλες οι επιτυχόντες/ούσες στο Πρόγραμμα Πιστοποίησης Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας αποφοίτων, ακαδημαϊκού έτους 2022-2023, καλούνται να καταθέσουν στη Γραμματεία του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής, είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση secr@sp.duth.gr είτε με φυσική παρουσία, αίτηση εγγραφής στο πρόγραμμα (η οποία επισυνάπτεται), κατά το διάστημα από 1/9/2022 έως 9/9/2022.

Επίσης όσοι επιθυμούν να αναγνωρίσουν μαθήματα από το προπτυχιακό έτος σπουδών τους καλούνται να καταθέσουν στο ίδιο διάστημα αίτηση αναγνώρισης μαθημάτων (η οποία επισυνάπτεται).

Εκ της Γραμματείας του Τμήματος

8α_ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

8β_ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ