13.09.2022 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «Πρακτική Ψυχολογία στο πλαίσιο του 3ου TEDxDUTH»


«Tο Σάββατο, 17 Σεπτεμβρίου 2022, πρώτο Webinar «Πρακτική Ψυχολογία στο πλαίσιο του 3ου  TEDxDUTH»

ανακοινωση TEDEX _

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Γραφείο Πρυτανικών Αρχών

Πανεπιστημιούπολη

Κομοτηνή T.K.69100

Τηλ: 25310 39042  & 25310 39046

e-mail: rector@duth.gr

www.duth.gr