23.09.2022 ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ


Ανακοίνωση σχετικά με την κατάργηση της υπηρεσίας εξυπηρέτησης φοιτητών  https://unistudent.duth.gr και την πλήρη αντικατάσταση των λειτουργιών της από την αντίστοιχη υπηρεσία της πλατφόρμας UniverSIS: https://students.duth.gr.

Κατάργηση υπηρεσιών Classweb_Unistudent.pdf