04.10.2022 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ “ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ”


ΕΝΑΡΞΗ ΔΙΑΛΕΞΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ “ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ”

Οι παραδόσεις του μαθήματος “ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ” αρχίζουν την Τετάρτη, 5 Οκτωβρίου 2022 στο ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ με ώρα έναρξης 12.30.

Κομοτηνή, 3 Οκτωβρίου 2022
Οι διδάσκοντες
Ν. Κουλούρης          Μ. Γασπαρινάτου
Αναπλ. Καθηγητής   Επίκ. Καθηγήτρια