05.10.2022 Γουέλ ΚΟΜ πρωτοετών φοιτητών από τον Δήμο Κομοτηνής


WelKOM – ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Δελτίο Τύπου Γουέλ ΚΟΜ πρωτοετών φοιτητών από τον Δήμο Κομοτηνής