10.10.2022 Ανακοίνωση για Βεβαιώσεις Σπουδών Πρωτοετών Φοιτητών 2022-2023


Σας ενημερώνουμε ότι για όσους φοιτητές ολοκλήρωσαν την εγγραφή τους επιτυχώς, έχει εκδοθεί Βεβαίωση Σπουδών και Βεβαίωση Στρατολογίας για τους άρρενες φοιτητές.

Παρακαλούνται όσοι επιθυμούν να περάσουν από την Γραμματεία της Σχολής με την ταυτότητά τους να τις παραλάβουν.

Με εκτίμηση,

Εκ της Γραμματείας