14.10.2022 Ανακοίνωση για τις φοιτήτριες και τους φοιτητές του 4ου έτους σχετικά με τα μαθήματα που οδηγούν στην Παιδαγωγική και Διδακτική Επάρκεια.


Ανακοίνωση για τις φοιτήτριες και τους φοιτητές του 4ου έτους σχετικά με τα μαθήματα που οδηγούν στην Παιδαγωγική και Διδακτική Επάρκεια.

Λόγω έκτακτης συνθήκης που δημιουργήθηκε, οι φοιτήτριες και φοιτητές του 7ου εξαμήνου μπορούν αποκλειστικά για το χειμερινό εξάμηνο 2022-23 να επιλέξουν, εάν το επιθυμούν και μεταξύ των μαθημάτων Κοινωνιολογία, Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης και Πολιτική Κοινωνιολογία, έτσι ώστε να παρακολουθήσουν τα αναγκαία μαθήματα που οδηγούν στη λήψη της παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας. Αναλυτικές οδηγίες για το θέμα θα δοθούν στις οδηγίες για τη συμπλήρωση της δήλωσης μαθημάτων που θα ανακοινωθούν στο επόμενο χρονικό διάστημα.

Εκ της Γραμματείας.