14.10.2022 Κοινή διοργάνωση Συνεδρίων: 12ο e-Government Forum | 12o Digital Health Care | 8o DPO & ICT Security World 1


ΚΟΙΝΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2022.pdf