17.10.2022 Ανακοίνωση διαδικτυακού ενημερωτικού σεμιναρίου Ι.Κ.Υ.


Ανακοίνωση ενημερωτικού σεμιναρίου ΙΚΥ_υποτροφίες για το Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Φλωρεντίας_DS

webinar_program-ΙΚΥ-ΕΠΙΦ_3_11_2022