20.10.2022 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων των φοιτητών στη Συνέλευση του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής της Σχολής Κοινωνικών, Πολιτικών και Οικονομικών Επιστημών του ΔΠΘ


Προκήρυξη