21.10.2022 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΑΠΥΡΟΥΣ


Ανακοινώνεται, σε όσους αποφοίτους του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής του Δ.Π.Θ. ορκίστηκαν έως και τις 09.02.2022, ότι, οι μεμβράνες των πτυχίων τους (πάπυροι) έχουν εκδοθεί και βρίσκονται στη Γραμματεία του Τμήματος.

Η παραλαβή μπορεί να γίνει αυτοπροσώπως από τους αποφοίτους με την επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας ή από κάποιο νομίμως εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο ή με εξουσιοδοτημένη εταιρεία ταχυμεταφοράς (courier).

Εκ της Γραμματείας