24.10.2022 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ “Φύλο και Νέες Τεχνολογίες” και “Πρακτική Άσκηση ΙΙ: Διδακτική Κοινωνικών Επιστημών με τη Χρήση Η/Υ”


Ανακοινώνεται ότι τα μαθήματα “Φύλο και Νέες Τεχνολογίες” και “Πρακτική Άσκηση ΙΙ: Διδακτική Κοινωνικών Επιστημών με τη Χρήση Η/Υ” δεν θα πραγματοποιηθούν σήμερα Δευτέρα 24.10.2022 λόγω ασθένειας της διδάσκουσας.

Η Διδάσκουσα

Κερατσώ Γεωργιάδου