10.11.2022 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΠΟ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ 2022-23


Παρακαλούνται οι φοιτητές των οποίων η μετεγγραφή εγκρίθηκε από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων να καταθέσουν είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω εξουσιοδοτημένου προσώπου, ή να αποστείλουν μέσω εταιρείας ταχυμεταφορών (courier) στη Γραμματεία του Τμήματος από 11.11.2022 έως 17.11.2022 τα κάτωθι δικαιολογητικά.

1. Την ηλεκτρονική αίτηση μετεγγραφής που υποβάλατε στο Υπουργείο μαζί με τα δικαιολογητικά που έχετε επικαλεστεί για τη μετεγγραφή.
2. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.
3. Πιστοποιητικό Γέννησης.
4. Πιστοποιητικό ΑΜΚΑ.
5. Δύο Φωτογραφίες.
6. Βεβαίωση Σπουδών από το προηγούμενο Τμήμα.

Εκ της Γραμματείας του Τμήματος