15.11.2022 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΝΕΑΣ ΘΕΣΗΣ


Ανακοίνωση για Δοκιμαστικά Μαθήματα Υποψηφίων_ΟΜΠΑΕΠ