22.11.2022 Δημοσίευση Πρόσκλησης Υποβολής Αιτήσεων στο πλαίσιο της Πράξης “Πρόγραμμα Οικονομικής Ενίσχυσης επιμελών φοιτητών που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες για το ακαδ. έτος 2020-2021”


21-11-2022_ΕΚΟ5_Πρόσκληση-Υποβολής-Αιτήσεων-2020_21_6ΤΞ546ΜΤΛΗ-ΕΣΒ