22.11.2022 ΠΡΟΚΥΡΗΞΕΙΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ


Δια του παρόντος σας διαβιβάζουμε:

  • υπ΄αριθμ.14226/Ζ1/16-11-2022 Προκήρυξη  επιλογής υποτρόφων χωρίς διαγωνισμό, για σπουδές Δεύτερου Κύκλου (μεταπτυχιακές) και Τρίτου Κύκλου (διδακτορικές) στο εσωτερικό, ακαδημαϊκού έτους 2021-2022, από τα έσοδα των κληροδοτήματος ΑΦΩΝ ΖΩΣΙΜΑ,  που υπάγεται στην άμεση διαχείριση του Υπουργείου Οικονομικών και
  • υπ΄αριθμ.142274 /Ζ1/16-11-2022 Προκήρυξη  επιλογής υποτρόφων χωρίς διαγωνισμό, για σπουδές Δεύτερου Κύκλου (μεταπτυχιακές) και Τρίτου Κύκλου (διδακτορικές) στο εσωτερικό, ακαδημαϊκού έτους 2021-2022, από τα έσοδα των κληροδοτήματος ΠΑΝ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ,  που υπάγεται στην άμεση διαχείριση του Υπουργείου Οικονομικών, προκειμένου να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται από την Δευτέρα 27-3- 2023 έως και τη Δευτέρα 24-4-2023 και από την Δευτέρα 20-02- 2023 έως και τη Δευτέρα 20-3-2023  αντίστοιχα.

ΖΩΣΙΜΑ ΜΕ ΑΔΑ.pdf

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ ΜΕ ΑΔΑ

Στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση.

Με εκτίμηση,

Τμήμα Δ΄ Φοιτητικών Θεμάτων & Υποτροφιών

Διεύθυνση Οργανωτικής & Ακαδημαϊκής Ανάπτυξης

Γενική Διεύθυνση Ανώτατης Εκπαίδευσης

Γενική Γραμματεία Ανώτατης Εκπαίδευσης

Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων