25.11.2022 ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΓΡΑΦΗΣ ΑΡΧΕΙΩΝ AROLSEN


Σας προωθούμε, για ενημέρωση των φοιτητών/προσωπικού του εκπαιδευτικού σας ιδρύματος, για το περιεχόμενο του  αρ. πρωτ. 145102/Θ2/22-11-2022 εγγράφου(επισυνάπτεται) του Τμήματος Β΄ Θρησκευτικών Ελευθεριών και Διαθρησκευτικών Σχέσεων, της Γενικής Γραμματείας Θρησκευμάτων του ΥΠΑΙΘ, το οποίο περιήλθε στην υπηρεσία μας.

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΓΡΑΦΗΣ ΑΡΧΕΙΩΝ AROLSEN.pdf

Για περισσότερες πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής, σύμφωνα τα διαλαμβανόμενα στο έγγραφο, οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να επισκέπτονται την ηλεκτρονική διεύθυνση https://arolsen-archives.org/en/learnparticipate/exhibitions-campaigns/everynamecounts/ .

Με εκτίμηση,

Ελισάβετ Ευθυμίου

Προϊσταμένη Τμήματος Γ΄-Τεκμηρίωσης &

Διασφάλισης Ποιότητας

Γεν. Δ/νση Ανώτατης Εκπαίδευσης

Δ/νση Οργανωτικής και Ακαδημαϊκής Ανάπτυξης

Υπουργείο Παιδείας  & Θρησκευμάτων

Ανδρέα Παπανδρέου 37

Τ.Κ.:151 80 Μαρούσι

Τηλ.: (+30) 210 3443386