01.12.2022 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ (Αφορά τα μαθήματα Εισαγωγή στη Νεότερη και Σύγχρονη Ευρ. Ιστορία – Σύγχρονη Εθνογραφική Θεωρία και Πρακτική)


Παρακαλούνται οι φοιτητές που έχουν επιλέξει τα μαθήματα “ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΝΕΟΤΕΡΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ” και “ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΘΝΟΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ” και παρουσιαζόταν πρόβλημα στην επιλογή των συγγραμμάτων, να εισέλθουν στην πλατφόρμα του Ευδόξου για νέα δήλωση συγγραμμάτων.

Εκ της Γραμματείας του Τμήματος