17.01.2023 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ “ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ”


Ανακοινώνεται ότι θα πραγματοποιηθεί αναπλήρωση του μαθήματος “Ποιοτικές Μέθοδοι Κοινωνικής Έρευνας” την

Παρασκευή 20.01.2023 και ώρα 18.00-21.00 στο Αμφιθέατρο.

Εκ της Γραμματείας