25.05.2023 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ “ΑΝΤΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ”


Το μάθημα “Αντεγκληματική Πολιτική και Παγκοσμιοποίηση” αναβάλλεται λόγω ξαφνικής αδιαθεσίας της διδάσκουσας.

Εκ της Γραμματείας του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής ΔΠΘ