20.11.2023 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ


Σε συνέχεια της ενημερωτικής συνάντησης για την Πρακτική Άσκηση (14.11.2023), της ανακοίνωσης για την υποβολή αίτησης και με βάση τη θεσμοθέτηση της Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής ΔΠΘ, σας ενημερώνουμε για τα ακόλουθα:

1. Η πρακτική άσκηση απευθύνεται σε φοιτητές/τριες που βρίσκονται στο 7ο ακαδημαϊκό εξάμηνο και άνω.

2. Η πρακτική άσκηση θα πραγματοποιηθεί το χρονικό διάστημα Μάρτιος-Απρίλιος 2023.

3. Η πρακτική άσκηση θα πραγματοποιηθεί σε Φορείς Υποδοχής που βρίσκονται στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης.

4. Η αίτηση που υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης του ΔΠΘ συνοδεύεται από τα κάτωθι δικαιολογητικά:

• Σαρωμένες οι δύο όψεις του Δελτίου Ταυτότητας σε pdf ή jpeg
• Εκτύπωση αποδεικτικού Α.Μ.Κ.Α από Κ.Ε.Π. ή από τον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.amka.gr
• Φωτοτυπία του εντύπου της έκδοσης του Α.Φ.Μ. από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. ή από την προσωποποιημένη πληροφόρηση μέσω: https://www1.aade.gr/gsisapps5/myaade/#!/arxiki
• Έκδοση Βεβαίωσης Απογραφής για Α.Μ.Α (Αριθμό Συστήματος Ε.Φ.Κ.Α.)
• Εκτύπωση Βεβαίωσης Απογραφής για Α.Μ.Α (Αριθμό Συστήματος Ε.Φ.Κ.Α.)
• Δήλωση Τραπεζικού Λογαριασμού
• Eκτύπωση μέσω e-banking, του αριθμού IBAN και των δικαιούχων του λογαριασμού
• Υπεύθυνη δήλωση προϋποθέσεων για την Πρακτική Άσκηση.

Εδώ θα βρείτε αναλυτικές πληροφορίες για το πώς να εκδώσετε αυτά τα δικαιολογητικά

https://praktiki.duth.gr/wp-content/uploads/2023/11/Δικαιολογητικά-αίτησης-new-1.pdf 

Τα δικαιολογητικά αυτά πρέπει να αποσταλούν υποχρεωτικά ηλεκτρονικά ως ενιαίο αρχείο στο eclass μέχρι τις 6.12.2023.

5. Η επικοινωνία με την Υπεύθυνη για την Πρακτική Άσκηση θα γίνεται αποκλειστικά μέσω μηνυμάτων στο eclass

 

Η Υπεύθυνη για την Πρακτική Άσκηση

Σοφία Αδάμ

Επίκουρη Καθηγήτρια

Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής ΔΠΘ