30.11.2023 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ


Ανακοίνωση για υποβολή αιτήσεων στέγασης από 30/11 ώς και 5/12 (ώρα 13.00)