01.12.2023 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ / ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2023-2024


Σας υπενθυμίζουμε ότι οι κατατακτήριες εξετάσεις του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής, για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024, θα διεξαχθούν ως ακολούθως:

1. «Αρχές Οικονομικής Θεωρίας», Τετάρτη 06.12.2023 και ώρα 12:00 μ.μ.-13:30 μ.μ., στην αίθουσα Γ΄ Προκάτ.
2. «Κοινωνική Πολιτική», Τετάρτη 06.12.2023 και ώρα 14:00 μ.μ.-15:30 μ.μ., στην αίθουσα Γ΄ Προκάτ.
3. «Αρχές, Στοιχεία και Θεσμοί Δημοσίου Δικαίου», Πέμπτη 07.12.2023 και ώρα 11:30 π.μ.-13:00 μ.μ., στην αίθουσα Γ΄ Προκάτ.

Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να βρίσκονται στο χώρο των εξετάσεων μία (1) ώρα πριν από την έναρξη εξέτασης του πρώτου μαθήματος και να προσέλθουν μισή ώρα (30 λεπτά) πριν από την έναρξη εξέτασης των λοιπών μαθημάτων.

Για την εξακρίβωση της ταυτότητάς τους οι υποψήφιοι θα προσκομίζουν δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή άλλο επίσημο δημόσιο έγγραφο πιστοποίησης της ταυτότητάς τους.

Χρωματιστά μελάνια, εκτός του μπλε και του μαύρου, και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο αναγνώρισης στο γραπτό δοκίμιο αποκλείουν το γραπτό από τη βαθμολόγηση.

Δεν επιτρέπεται οι υποψήφιοι να εισέλθουν στην αίθουσα εξετάσεων έχοντας μαζί τους βιβλία, τετράδια, σημειώματα.

Δεν επιτρέπεται οι υποψήφιοι να φέρουν μαζί τους κινητά τηλέφωνα ή ηλεκτρονικές συσκευές οποιασδήποτε μορφής.

Εκ της Γραμματείας