07.06.2024 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ “ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ” ΚΑΙ “ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ”


Την Πέμπτη 13/06/2024 θα πραγματοποιηθούν αναπληρώσεις των μαθημάτων “Πολιτικά Κόμματα και Κοινωνική Πολιτική” και “Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις”, ώρα 15.00-18.00 και 18.00-21.00 αντίστοιχα, στη αίθουσα Β’ Προκάτ.

Ο Διδάσκων

Χαράλαμπος Δάντης