07.06.2024 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ “ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ” ΚΑΙ “ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ”


Θα πραγματοποιηθούν αναπληρώσεις για τα μαθήματα “Στεγαστική Πολιτική” και “Περιβαλλοντική Βιωσιμότητα και Κοινωνικό Κράτος

Α. την Τρίτη 11.06.2024 και ώρα 09.00-12.00 και 12.00-15.00 αντίστοιχα στην αίθουσα Β’ Προκάτ, και 15.00-18.00 και 18.00-21.00 στην Αίθουσα Η/Υ.

Β. την Τετάρτη 12.06.2024 και ώρα 09.00-12.00 (ΣΠ) και 18.00-21.00 (ΠΒΚΠ) στην αίθουσα Β’ Προκάτ και στην Αίθουσα Η/Υ αντίστοιχα.

Γ. την Πέμπτη 13.06.2024 και ώρα 09.00-12.00 (ΣΠ) και 18.00-21.00 (ΠΒΚΠ) αντίστοιχα στην Αίθουσα Η/Υ.

Εκ της Γραμματείας