Πληροφορίες


Γραμματεία (Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής)

 

Παπαδοπούλου Ιωάννα

Τηλ: 25310 39380-1

Fax: 25310 39421

Email: gipapado@admin.duth.gr

 

Φοιτητικά

Τηλ: 25310 39421

Fax: 25310 39421

Εmail: secr@sp.duth.gr 

 

Διεύθυνση

Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης

Π. Τσαλδάρη 1, 691 00 Κομοτηνή