Πιστοποιητικό ψηφιακών δεξιοτήτων (ΕCDL)


Το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής χορηγεί Πιστοποιητικό Ψηφιακών Δεξιοτήτων (ΕCDL) στις/στους φοιτήτριες/τές, μετά από την επιτυχή παρακολούθηση και εξέταση των μαθημάτων:

1) Εισαγωγή στην Πληροφορική

2) Χρήση Η/Υ στις Κοινωνικές Επιστήμες (Στο παλιό πρόγραμμα σπουδών, Γ και Δ έτος: Πληροφορική Ι: χρήση υπολογιστών και εφαρμογές γραφείου)

3) Ποσοτικές Μέθοδοι Κοινωνικής Έρευνας- Στατιστική Ανάλυση με χρήση Η/Υ (Στο παλιό πρόγραμμα σπουδών, Γ και Δ έτος:Στατιστική ανάλυση δεδομένων Ι)

4) Διδακτική Κοινωνικών Επιστημών με τη χρήση Η/Υ