Γραμμή Έκτακτης Ανάγκης 11314


ΑΜΕΣΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ, Γραμμή Έκτακτης Ανάγκης 11314

Η Διοίκηση του Δ.Π.Θ., στο πλαίσιο της προσπάθειάς της για καλύτερη και αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των τυχόν έκτακτων περιστατικών που ανακύπτουν στον χώρο των πανεπιστημιουπόλεων έθεσε σε εφαρμογή από  τον Απρίλιο του 2018 μια νέα υπηρεσία. Η υπηρεσία αυτή αφορά σε μια «ΓΡΑΜΜΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ 11314», η οποία ενεργοποιείται με την κλήση ενός πενταψήφιου αριθμού τηλεφώνου – 11314, από οποιοδήποτε τηλέφωνο. Η κλήση αυτή μπορεί να πραγματοποιείται από οποιονδήποτε επιθυμεί να αναφέρει ένα περιστατικό έκτακτης ανάγκης εντός των χώρων των πανεπιστημιουπόλεων και βρίσκεται στην περιοχή της Θράκης.

Ανάλογα με τη γεωγραφική θέση αυτού που καλεί θα ενεργοποιείται ο αντίστοιχος λήπτης της γραμμής. Έτσι για όσους καλούν από την περιοχή της Ξάνθης, θα ανταποκρίνεται ο υπεύθυνος της γραμμής στην Ξάνθη, ήτοι ο φύλακας του Κεντρικού Φυλακίου (κτήρια ΠΡΟΚΑΤ) στην πόλη της Ξάνθης, για όσους καλούν από Κομοτηνή, ο υπεύθυνος της γραμμής της Κομοτηνής, ήτοι ο φύλακας του Κεντρικού Φυλακίου που βρίσκεται στην Πύλη Α΄(Πρυτανεία) και για όσους καλούν από την περιοχή του Έβρου (Ορεστιάδα – Αλεξανδρούπολη) θα ανταποκρίνεται ο υπεύθυνος της Γραμμής στην Αλεξανδρούπολη, ήτοι ο φύλακας του Κεντρικού Φυλακίου της Ιατρικής Σχολής.

Η υπηρεσία αυτή αφορά :

  • στην 24ωρη διαχείριση έκτακτων περιστατικών που αναφέρονται –καταγγέλλονται επώνυμα και αφορούν μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας, εκπαιδευτικό προσωπικό, διοικητικό προσωπικό, φοιτητές. Η υπηρεσία αυτή εξυπηρετεί μόνο περιπτώσεις που χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης λόγω του εκτάκτου του χαρακτήρα τους. Οι αρμόδιοι για την τήρηση της γραμμής δεν είναι υποχρεωμένοι σε καμία περίπτωση να παρέχουν πληροφορίες που αφορούν συνήθη θέματα (π.χ. πρόγραμμα εξεταστικής, βαθμολογίες, κ.α.)
  • στην καταγραφή σε ειδικό βιβλίο κάθε έκτακτου περιστατικού (βιαιοπραγίες ή άλλες εγκληματικές πράξεις) που αναφέρεται στην υπηρεσία της γραμμής έκτακτης ανάγκης και την προσπάθεια εξεύρεσης λύσης. Ο λήπτης του αιτήματος – καταγγελίας θα ενημερώνει άμεσα τους αρμόδιους υπαλλήλους του Δ.Π.Θ. ή άλλον αρμόδιο, εφόσον αδυνατεί να επιλύσει μόνος του το συγκεκριμένο περιστατικό.

Η περιγραφόμενη υπηρεσία στοχεύει στην βελτίωση της ασφάλειας μέσω της άμεσης αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών και μόνο, εξυπηρετώντας τους φοιτητές και το προσωπικού του Ιδρύματος. Ουδόλως μπορεί να αντικαταστήσει την παροχή πληροφοριών από τις Γραμματείες των Τμημάτων ή άλλες υπηρεσίες του Δ.Π.Θ. για τρέχοντα και όχι έκτακτα περιστατικά