Επαγγελματικά Δικαιώματα Αποφοίτων


ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΤΥΧΙΟΥ ΤΚΠ ΣΤΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΑΣΕΠ (488/21-01-2020)

ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΤΥΧΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ) ΣΤΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΑΣΕΠ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ