20.11.2020 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ “ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ”.


20.11.2020 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ