25.02.2021 ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ “ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ”.


ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ – ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ