Πρακτικό για την ανάδειξη υποψηφιοτήτων για τη θέση του Προέδρου και του Αναπληρωτή Προέδρου στο τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής


ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΜ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ -ΑΝΑΡΤΗΣΗ