Όνομα/Name: Παπαναστασίου Στέφανος / Papanastasiou Stefanos
Τίτλος/Title: Επίκουρος Καθηγητής / Assistant Professor
Τμήμα/Department: Κοινωνική Πολιτική
Ειδικότητα/Specialties: Ανάλυση κοινωνικής πολιτικής με τη χρήση μικροδεδομένων
Τηλέφωνο/Phone: 2531039455
Ιστοσελίδα:

Βιογραφικό/Faculty Bio

Επίκουρος Καθηγητής στην εφαρμοσμένη και συγκριτική ανάλυση κοινωνικής πολιτικής

Μαθήματα/Cources

Επιλέξτε για να δείτε περισσότερες πληροφορίες για κάθε μάθημα.

ID Course Number Μάθημα Διδάσκων Αίθουσα Ημέρα Ώρα Μονάδες Προαπαιτούμενα
29 29 Inequality, poverty and social exclusion 6
23 23 Quantitative methods of social research 6
29 29 ΑΝΙΣΟΤΗΤΑ, ΦΤΩΧΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ 6
55 55 ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ 6
73 73 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 6
23 23 ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ- ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ Η/Υ 6