Όνομα/Name: Παπαναστασίου Στέφανος / Papanastasiou Stefanos
Τίτλος/Title: Επίκουρος Καθηγητής / Assistant Professor
Τμήμα/Department: Κοινωνική Πολιτική/Social Policy
Ειδικότητα/Specialties: Ανάλυση κοινωνικής πολιτικής με τη χρήση μικροδεδομένων
Τηλέφωνο/Phone: 2531039455
Ιστοσελίδα:

Βιογραφικό/Faculty Bio

Επίκουρος Καθηγητής στην εφαρμοσμένη και συγκριτική ανάλυση κοινωνικής πολιτικής

Μαθήματα/Cources

Επιλέξτε για να δείτε περισσότερες πληροφορίες για κάθε μάθημα.

ID Course Number Μάθημα Διδάσκων Αίθουσα Ημέρα Ώρα Μονάδες Προαπαιτούμενα
29 29 Ανισότητα, φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός 6
55 55 Θεωρητική και Εμπειρική Ανάλυση Ανισοτήτων 6
73 73 Κοινωνική Κινητικότητα και Κοινωνική Πολιτική 6
58 58 Κοινωνική Πολιτική της ΕΕ 6