Όνομα/Name: Παπαναστασίου Στέφανος / Papanastasiou Stefanos
Τίτλος/Title: Επίκουρος Καθηγητής / Assistant Professor
Τμήμα/Department: Κοινωνική Πολιτική
Ειδικότητα/Specialties: Ανάλυση κοινωνικής πολιτικής με τη χρήση μικροδεδομένων
Τηλέφωνο/Phone: 2531039455
Ιστοσελίδα:

Βιογραφικό/Faculty Bio

Επίκουρος Καθηγητής στην εφαρμοσμένη και συγκριτική ανάλυση κοινωνικής πολιτικής

Μαθήματα/Cources

Επιλέξτε για να δείτε περισσότερες πληροφορίες για κάθε μάθημα.

ID Course Number Μάθημα Διδάσκων Αίθουσα Ημέρα Ώρα Μονάδες Προαπαιτούμενα
70 70 Civil society: Economy, state and welfare 6
29 29 Inequality, poverty and social exclusion 6
79 79 International Social Policy 6
23 23 Quantitative methods of social research 6
73 73 Social Mobility and Social Policy 6
81 81 Social welfare policies 6
55 55 Theoretical and Empirical Analysis of Inequality 6
29 29 Ανισότητα, φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός 6
79 79 Διεθνής Κοινωνική Πολιτική 6
55 55 Θεωρητική και Εμπειρική Ανάλυση Ανισοτήτων 6
70 70 Κοινωνία πολιτών: Οικονομία, κράτος και ευημερία 6
73 73 Κοινωνική Κινητικότητα και Κοινωνική Πολιτική 6
81 81 Πολιτικές κοινωνικής ασφάλειας 6
23 23 Ποσοτικές μέθοδοι κοινωνικής έρευνας-Στατιστική Ανάλυση με χρήση Η/Υ 6