Όνομα/Name: Παπαναστασίου Στέφανος / Papanastasiou Stefanos
Τίτλος/Title: Επίκουρος Καθηγητής / Assistant Professor
Τμήμα/Department: Κοινωνική Πολιτική/Social Policy
Ειδικότητα/Specialties: Ανάλυση κοινωνικής πολιτικής με τη χρήση μικροδεδομένων
Τηλέφωνο/Phone: 2531039455
Ιστοσελίδα:

Βιογραφικό/Faculty Bio

Assistant Professor in applied and comparative social policy analysis

Μαθήματα/Cources

Επιλέξτε για να δείτε περισσότερες πληροφορίες για κάθε μάθημα.

ID Course Number Course Teacher Room Day Time Credits Prerequisites
58 58 European Social Policy 6
29 29 Inequality, poverty and social exclusion 6
73 73 Social Mobility and Social Policy 6
55 55 Theoretical and Empirical Analysis of Inequality 6